sistaomslagsbilden_edited.jpg

PERIMENOPOWER - HITTA DIN SUPERKRAFT NÄR HORMONERNA SVÄNGER

Perimenopower släpptes i september 2018 och en kort tid därefter såldes rättigheterna till flera länder. Idag är boken översatt till sju språk. I maj 2020 släpptes den i UK och i höst 2020 släpps den i Frankrike och Turkiet. Under 2019 släpptes den i Ryssland, Finland, Litauen och Kroatien. Det är en ärlig och opartisk guide genom perimenopausen baserad på min erfarenhet kombinerad med en medicinsk bas. Faktagranskning har gjorts av överläkare Evelina Sande Idenfeldt, specialist inom gynekologi/obstetrik.